Nanaimo-2018-Symposium_RIchard Boase & Town-Hall Panel_DSC_0341_1000p